[HCM] Telesales
Địa điểm: Hồ Chí Minh | Số lượng: 02| Lương: Thỏa Thuận