FPT IS triển khai hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp cho "ông lớn" ngành gỗ

2/19/2020

Ngày 15/02/2020 tại TP. HCM, công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) và công ty cổ phần TMDV Đất Mới (ALC) đã chính thức khởi động dự án “Triển khai hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp – SAP S/4 HANA ERP”. Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu thận trọng suốt 3 năm, ALC quyết định chọn năm 2020 là năm bản lề để cải tiến hoạt động quản trị thông qua đầu tư ứng dụng công nghệ, cụ thể là hệ thống SAP ERP. Với hệ thống này, ALC sẽ trở thành một trong những đơn vị lớn của ngành gỗ tiên phong ứng dụng công nghệ quản lý tiên tiến của thế giới vào hoạt động thực tiễn.