Bệnh viện đầu tiên tại Hải Dương ứng dụng phần mềm FPT.eHospital 2.0

3/31/2020

Vừa qua, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã ký kết thành công hợp đồng cho thuê “Phần mềm quản lý bệnh viện FPT.eHospital 2.0” với Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương. Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trong vòng 3 tháng và phần mềm sẽ hỗ trợ hoạt động vận hành của bệnh viện trong 3 năm.