Bảo hiểm xã hội Việt Nam đầu tư hiện địa hóa thiết bị CNTT

10/10/2019

Vào ngày 04/10, FIS IS đã chính thức hoàn thành việc ký kết với Bảo hiểm xã hội Việt Nam hợp đồng “khủng” có thời gian triển khai trong gần 6 tháng, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau gần 7 năm vắng bóng tại thị trường bảo hiểm xã hội.