FPT IS đồng hành cùng EVN HANOI trong 2 dự án chuyển đổi số

1/19/2021

Vừa qua, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã chính thức trở thành đối tác triển khai 2 dự án lớn cho Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI), góp phần giúp EVN HANOI thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện, hiệu quả.