FPT IS chính thức khởi động dự án triển khai FPT.iHRP cho Tập đoàn Tecomen

7/17/2019

Ngày 16/7/2019, dự án triển khai phần mềm Quản lý nhân sự & tiền lương FPT.iHRP, do FPT IS triển khai đã chính thức được khởi động tại trụ sở Tecomen (Hà Nội).