FPT đề xuất tỉnh Khánh Hòa chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm

5/17/2022

Tham dự Hội nghị Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa ngày 16/5, Tập đoàn FPT đã giới thiệu tới các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh các giải pháp chuyển đổi số tiên tiến nhất, đồng thời đề xuất những phương pháp chuyển đổi số phù hợp với đặc thù của Khánh Hòa.