Dịch vụ điện tử

Dịch vụ điện tử

Download brochure

Tổng quan

Dịch vụ điện tử FPT IS mang đến cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp sự thuận tiện và tính bảo mật tối đa khi sử dụng như: Dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử FPT.BHXH, Dịch vụ Khai thuế điện tử FPT.eTax và Dịch vụ Khai hải quan điện tử FPT.VNACCS. Đặc biệt, FPT IS là nhà cung cấp dịch vụ Chữ ký số duy nhất tại Việt Nam đạt mức 4, mức cao nhất trong tiêu chuẩn bảo mật thiêt bị FIPS 140-2, được công nhận bởi Chính phủ Mỹ và Canada.

Tin tức liên quan