FPT IS 'xây' nhà máy thông minh cho Bibica

9/17/2019 FPT IS kick-off dự án Triển khai dự án số hoá nhà máy làm nền tảng hướng đến nhà máy thông minh cho Công ty Cổ phần Bibica - công ty bánh kẹo hàng đầu Việt Nam.