FPT IS xây dựng hệ thống công nghệ thông tin cho ECPay

8/13/2020 Ngày 04/08 vừa qua, lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) và công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán điện lực và viễn thông (ECPay) đã diễn ra thành công tại...

FPT IS xây dựng hệ thống công nghệ thông tin cho ECPay

8/13/2020
Ngày 04/08 vừa qua, lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) và công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán điện lực và viễn thông (ECPay) đã diễn ra thành công tại...

FPT IS triển khai phương thức thanh toán phi tiền mặt cho 2 bệnh viện lớn

8/13/2020 Vừa qua, công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) đã triển khai thành công các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Nhi Trung ương, góp phần nâng...

FPT IS triển khai phương thức thanh toán phi tiền mặt cho 2 bệnh viện lớn

8/13/2020
Vừa qua, công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) đã triển khai thành công các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Nhi Trung ương, góp phần nâng...

Khởi động dự án triển khai hệ thống quản lý quy trình nghiệp vụ giữa FPT IS và TPBank

8/5/2020 Ngày 29/07 vừa qua, công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) đã tổ chức thành công Lễ khởi động Dự án triển khai hệ thống quản lý quy trình...

Khởi động dự án triển khai hệ thống quản lý quy trình nghiệp vụ giữa FPT IS và TPBank

8/5/2020
Ngày 29/07 vừa qua, công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) đã tổ chức thành công Lễ khởi động Dự án triển khai hệ thống quản lý quy trình...

Động Lực Group hợp tác với FPT tiên phong chuyển đổi số trong làng thể thao

8/5/2020 Ngày 04/08, Tập đoàn FPT cùng Công ty cổ phần Động Lực (Động Lực Group) đã ký kết hợp tác chiến lược. Theo đó, FPT - Tập đoàn tiên phong dẫn dắt chuyển đổi số sẽ giúp Động Lực Group tối ưu vận hành...

Động Lực Group hợp tác với FPT tiên phong chuyển đổi số trong làng thể thao

8/5/2020
Ngày 04/08, Tập đoàn FPT cùng Công ty cổ phần Động Lực (Động Lực Group) đã ký kết hợp tác chiến lược. Theo đó, FPT - Tập đoàn tiên phong dẫn dắt chuyển đổi số sẽ giúp Động Lực Group tối ưu vận hành...

FPT hỗ trợ tư vấn Chương trình Chuyển đổi số và triển khai hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) cho TP.HCM

7/29/2020 Ngày 22/07, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố Chương trình chuyển đổi số và Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của TP.HCM (HCM LGSP). Trong đó, FPT vinh dự là đơn vị đồng hành cùng Thành...

FPT hỗ trợ tư vấn Chương trình Chuyển đổi số và triển khai hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) cho TP.HCM

7/29/2020
Ngày 22/07, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố Chương trình chuyển đổi số và Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của TP.HCM (HCM LGSP). Trong đó, FPT vinh dự là đơn vị đồng hành cùng Thành...

Ba công ty đa quốc gia ngành Dược dùng hóa đơn điện tử FPT.eInvoice

7/29/2020 Vừa qua, ba công ty đa quốc gia nằm trong Top 10 Công ty Dược của thế giới (Top 10 pharmaceutical companies) là Novartis, Pfizer và GSK (GlaxoSmithKline) đã tin tưởng và lựa chọn Hóa đơn điện tử...

Ba công ty đa quốc gia ngành Dược dùng hóa đơn điện tử FPT.eInvoice

7/29/2020
Vừa qua, ba công ty đa quốc gia nằm trong Top 10 Công ty Dược của thế giới (Top 10 pharmaceutical companies) là Novartis, Pfizer và GSK (GlaxoSmithKline) đã tin tưởng và lựa chọn Hóa đơn điện tử...