Ra mắt “Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC)”

7/3/2020 Sáng ngày 03/07, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Lễ ra mắt “Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin”. Tại...

Ra mắt “Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC)”

7/3/2020
Sáng ngày 03/07, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Lễ ra mắt “Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin”. Tại...

Ngân hàng Bản Việt quản lý nhân sự bằng giải pháp FPT.iHRP của FPT IS

6/25/2020 Từ cuối năm 2019, Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) bắt đầu vận hành hệ thống “Quản lý nhân sự online” (một phân hệ thuộc Phần mềm quản trị nhân sự - tiền lương FPT.iHRP) do Công ty TNHH Hệ...

Ngân hàng Bản Việt quản lý nhân sự bằng giải pháp FPT.iHRP của FPT IS

6/25/2020
Từ cuối năm 2019, Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) bắt đầu vận hành hệ thống “Quản lý nhân sự online” (một phân hệ thuộc Phần mềm quản trị nhân sự - tiền lương FPT.iHRP) do Công ty TNHH Hệ...

Saigon Co.op ứng dụng giải pháp điểm danh thông minh của FPT IS

6/24/2020 Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) mới đây triển khai thành công "Giải pháp điểm danh thông minh bằng nhận diện khuôn mặt - FPT.SAFR" tại Đại hội Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp của Liên hiệp HTX...

Saigon Co.op ứng dụng giải pháp điểm danh thông minh của FPT IS

6/24/2020
Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) mới đây triển khai thành công "Giải pháp điểm danh thông minh bằng nhận diện khuôn mặt - FPT.SAFR" tại Đại hội Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp của Liên hiệp HTX...

FPT IS kết hợp với Công ty cổ phần công nghệ An Vui triển khai vé xe khách điện tử

6/22/2020 Vừa qua, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và Công ty cổ phần công nghệ An Vui đã ký kết hợp đồng tích hợp “Phần mềm giải pháp hóa đơn điện tử FPT.eInvoice” với “Hệ thống Phần mềm quản lý...

FPT IS kết hợp với Công ty cổ phần công nghệ An Vui triển khai vé xe khách điện tử

6/22/2020
Vừa qua, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và Công ty cổ phần công nghệ An Vui đã ký kết hợp đồng tích hợp “Phần mềm giải pháp hóa đơn điện tử FPT.eInvoice” với “Hệ thống Phần mềm quản lý...

FPT IS triển khai giải pháp số hóa quy trình và quản trị doanh nghiệp cho Sapporo Việt Nam

6/10/2020 Tháng 5 vừa qua, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT và Công ty TNHH Sapporo Việt Nam đã ký hợp đồng triển khai “Phần mềm Giải pháp số hóa quy trình và giao việc tự động cho doanh nghiệp – FPT SPro”...

FPT IS triển khai giải pháp số hóa quy trình và quản trị doanh nghiệp cho Sapporo Việt Nam

6/10/2020
Tháng 5 vừa qua, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT và Công ty TNHH Sapporo Việt Nam đã ký hợp đồng triển khai “Phần mềm Giải pháp số hóa quy trình và giao việc tự động cho doanh nghiệp – FPT SPro”...

Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên ứng dụng phần mềm của FPT IS để kiểm tra, đánh giá học sinh

6/1/2020 Chiều ngày 21/05 vừa qua, công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thành công lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về ứng dụng các thành tựu...

Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên ứng dụng phần mềm của FPT IS để kiểm tra, đánh giá học sinh

6/1/2020
Chiều ngày 21/05 vừa qua, công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thành công lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về ứng dụng các thành tựu...