FPT IS thắng lớn với 9 Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam năm 2020

11/25/2020 Bằng việc cung cấp các sản phẩm, giải pháp góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, tối 24/11, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) vinh dự được nhận 9 Giải thưởng Thành...

FPT IS thắng lớn với 9 Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam năm 2020

11/25/2020
Bằng việc cung cấp các sản phẩm, giải pháp góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, tối 24/11, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) vinh dự được nhận 9 Giải thưởng Thành...

Hai dịch vụ ATTT của FPT IS xuất sắc giành Danh hiệu “Chìa khóa Vàng” năm 2020

11/24/2020 “Dịch vụ tư vấn và đánh giá cấp chứng chỉ PCI DSS” và “Nền tảng điều hành an ninh mạng tập trung FPT.EagleEye mSOC” mới đây mang về hai Danh hiệu “Chìa khóa Vàng” cho Công ty TNHH Hệ thống Thông tin...

Hai dịch vụ ATTT của FPT IS xuất sắc giành Danh hiệu “Chìa khóa Vàng” năm 2020

11/24/2020
“Dịch vụ tư vấn và đánh giá cấp chứng chỉ PCI DSS” và “Nền tảng điều hành an ninh mạng tập trung FPT.EagleEye mSOC” mới đây mang về hai Danh hiệu “Chìa khóa Vàng” cho Công ty TNHH Hệ thống Thông tin...

Gỗ Trường Thành áp dụng số hóa quy trình và giao việc tự động với bộ giải pháp “Made by FPT IS”

11/23/2020 Sáng 11/11, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và CTCP Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) đã chính thức khởi động dự án “Cổng dịch vụ điện tử số hoá quy trình và giao việc tự...

Gỗ Trường Thành áp dụng số hóa quy trình và giao việc tự động với bộ giải pháp “Made by FPT IS”

11/23/2020
Sáng 11/11, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và CTCP Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) đã chính thức khởi động dự án “Cổng dịch vụ điện tử số hoá quy trình và giao việc tự...

FPT IS số hóa quy trình nội bộ cho 4P Electronics với giải pháp FPT SPro

11/23/2020 Chiều ngày 10/11, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và 4P Electronics đã tổ chức thành công lễ khởi động dự án triển khai hệ thống FPT SPro - Giải pháp số hóa quy trình và giao việc tự động...

FPT IS số hóa quy trình nội bộ cho 4P Electronics với giải pháp FPT SPro

11/23/2020
Chiều ngày 10/11, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và 4P Electronics đã tổ chức thành công lễ khởi động dự án triển khai hệ thống FPT SPro - Giải pháp số hóa quy trình và giao việc tự động...

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) quản trị nhân sự với giải pháp của FPT IS

11/22/2020 Sáng ngày 10/11, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và CTCP Dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC (POS) đã khởi động dự án triển khai “Phần mềm quản trị nhân sự...

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) quản trị nhân sự với giải pháp của FPT IS

11/22/2020
Sáng ngày 10/11, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và CTCP Dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC (POS) đã khởi động dự án triển khai “Phần mềm quản trị nhân sự...

Nhựa Long Thành quản trị nguồn lực doanh nghiệp với hệ thống do FPT IS triển khai

11/12/2020 Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP S/4HANA mới đây chính thức được vận hành tại công ty Nhựa Long Thành nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành cho doanh nghiệp nhựa hàng đầu Việt Nam....

Nhựa Long Thành quản trị nguồn lực doanh nghiệp với hệ thống do FPT IS triển khai

11/12/2020
Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP S/4HANA mới đây chính thức được vận hành tại công ty Nhựa Long Thành nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành cho doanh nghiệp nhựa hàng đầu Việt Nam....