Hệ sinh thái giải pháp FPT IS giải quyết toàn diện bài toán an toàn thông tin

11/25/2022 Ngày 24/11, tham dự Hội thảo - Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022, chuyên gia cấp cao của Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã chỉ ra nhiều góc nhìn chuyên sâu cùng bộ...

Hệ sinh thái giải pháp FPT IS giải quyết toàn diện bài toán an toàn thông tin

11/25/2022
Ngày 24/11, tham dự Hội thảo - Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022, chuyên gia cấp cao của Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã chỉ ra nhiều góc nhìn chuyên sâu cùng bộ...

Sacombank – khách hàng thứ 2 ký kết hợp đồng triển khai IFRS 9 của FPT IS

11/25/2022 Ngày 24/11, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã cùng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ký kết hợp đồng triển khai Hệ thống chuẩn mực...

Sacombank – khách hàng thứ 2 ký kết hợp đồng triển khai IFRS 9 của FPT IS

11/25/2022
Ngày 24/11, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã cùng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ký kết hợp đồng triển khai Hệ thống chuẩn mực...

FPT IS đề xuất giải pháp công nghệ xây dựng đô thị sáng tạo

11/25/2022 Vừa qua, tại Hội thảo về đô thị sáng tạo “ULI Vietnam Urbanization Series: Best Practices in Innovation Districts: Envisioning Vietnam’s future economic transition from industry to innovation”, ông...

FPT IS đề xuất giải pháp công nghệ xây dựng đô thị sáng tạo

11/25/2022
Vừa qua, tại Hội thảo về đô thị sáng tạo “ULI Vietnam Urbanization Series: Best Practices in Innovation Districts: Envisioning Vietnam’s future economic transition from industry to innovation”, ông...

Xây dựng nền tài chính số dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo

11/23/2022 Nhằm tháo gỡ các bài toán trọng yếu trong ngành Tài chính, các chuyên gia từ Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã đưa ra nhiều phương án ứng dụng các công nghệ cao với trọng tâm là Big...

Xây dựng nền tài chính số dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo

11/23/2022
Nhằm tháo gỡ các bài toán trọng yếu trong ngành Tài chính, các chuyên gia từ Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã đưa ra nhiều phương án ứng dụng các công nghệ cao với trọng tâm là Big...

FPT hiến kế đưa công nghệ 4.0 giải các bài toán cho ngành Tài chính

11/22/2022 Tham dự Hội thảo, triển lãm về tài chính số trong quản lý Ngân sách Nhà nước (Vietnam Digital Finance), các chuyên gia hàng đầu của FPT giới thiệu nhiều giải pháp, nền tảng công nghệ mới nhằm tháo gỡ...

FPT hiến kế đưa công nghệ 4.0 giải các bài toán cho ngành Tài chính

11/22/2022
Tham dự Hội thảo, triển lãm về tài chính số trong quản lý Ngân sách Nhà nước (Vietnam Digital Finance), các chuyên gia hàng đầu của FPT giới thiệu nhiều giải pháp, nền tảng công nghệ mới nhằm tháo gỡ...

FPT IS khởi động dự án chuẩn hóa quy trình nội bộ cho PC1

11/22/2022 Vừa qua, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 đã tổ chức buổi lễ Khởi động Dự án xây dựng hệ thống văn phòng số (Paperless Office) giai đoạn 1, nhằm giúp PC1...

FPT IS khởi động dự án chuẩn hóa quy trình nội bộ cho PC1

11/22/2022
Vừa qua, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 đã tổ chức buổi lễ Khởi động Dự án xây dựng hệ thống văn phòng số (Paperless Office) giai đoạn 1, nhằm giúp PC1...