Tin nổi bật
Cập nhật (28/04/17)
Sáng ngày 19/04/2017, đại diện FPT đã có buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Khoa học Công nghệ về việc nghiệm thu chương trình phần mềm Quản lý hồ sơ Đảng viên. Đây là chương trình tập đoàn làm tặng cho Bộ chủ quản, do trung tâm nghiên cứu và phát triển giải pháp của FPT IS triển khai.