Nhiều năm liền FPT IS giữ vị trí dẫn đầu Việt Nam cả về quy mô doanh số, số lượng khách hàng và giá trị các hợp đồng trong lĩnh vực tích hợp hệ thống. Hầu hết những hệ thống công nghệ thông tin tổng thể cho các tổ chức giữ vai trò xương sống của nền kinh tế Việt Nam đều do FPT IS thiết kế, cung cấp và triển khai.

Các dịch vụ tích hợp hệ thống và thiết bị mà FPT IS cung cấp bao gồm: Dịch vụ cơ sở hạ tầng CNTT, thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, bảo mật hệ thống, dịch vụ mạng, lưu trữ, máy chủ, dịch vụ triển khai các giải pháp ngân hàng, chứng khoán và viễn thông, các hệ thống thanh toán, giám sát v.v...