Nhiệm vụ:  

 - Tư vấn, viết giải pháp cho các dự án hạ tầng, phần cứng tích hợp của công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT. 
 - Chủ trì thiết kế hệ thống cho các Dự án phần cứng tích hợp của công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT.
 - Nghiên cứu, triển khai các công nghệ mới
 - Tham gia triển khai trong các dự án phức tạp, công nghệ cao.
 - Làm việc với đối tác và khách hàng.
 - Làm các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp

Yêu cầu: 

 - Nam, tuổi dưới 40, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông; Toán Tin hoặc các chuyên ngành liên quan.
 - Có ít nhất 04 năm kinh