<font color="#006400"><b>1. Cán bộ Tư vấn triển khai (Số lượng: 10)</b></font><br><br>    * Công việc: Tư vấn triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP)<br>    * Yêu cầu: Trình độ ĐH; Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm triển khai phần mềm kế toán hoặc ERP; Giao tiếp, thuyết trình tốt; Anh văn trình độ B trở lên; Sức khỏe tốt, chấp nhận đi công tác xa. Ưu tiên nam.<br><br><font color="#006400"><b>2. CB Lập trình (Số lượng: 5)</b></font><br><br>    * Công việc: Tư vấn, thiết kế, lập trình phần mềm về hệ thống thông tin quản lý Ngân hàng<br>    * Yêu cầu: Nam, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin; Có khả năng thiết kế và lập trình Web trên các công nghệ Java/.Net; Có khả năng đọc và dịch tốt tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh, có kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh; Có kiến thức hiểu biết về các hệ thống thông tin quản lý trong ngành Ngân hàng, Chứng khoán là một lợi thế; Năng động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập; Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.<br><br><font color="#006400"><b>3. Chuyên gia tư  vấn nghiệp vụ (Số lượng: 1)</b></font><br><br>    * Công việc: Tư vấn về nghiệp vụ ngân hàng.<br>    * Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin; Có khả năng đọc và dịch tốt tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh; Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh (làm việc trực tiếp với KH nước ngoài); Có kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng, đã tham gia phân tích nghiệp vụ ngân hàng trong các dự án triển khai phần mềm hệ thống ngân hàng; Năng động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập; Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.<br><br><font color="#006400"><b>4. CB Test (Số lượng: 2)</b></font><br><br>    * Công việc: Test các chương trình, phần mềm.<br>    * Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin; Có khả năng nghe, nói, đọc, viết tốt bằng Tiếng Anh; Có khả năng làm việc với khách hàng, có tác phong cẩn thận, chặt chẽ và có tính kỷ luật cao; <br><br><font color="#006400"><b>5. CB Phân tích (Số lượng: 1)</b></font><br><br>    * Công việc: Phân tích và thiết kế hệ thống các dữ liệu.<br>    * Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin; Nắm vững các quá trình phần  mềm, các phương pháp, công cụ phân tích và đánh giá, nắm vững các lý luận về kinh tế kỹ thuật phần mềm, có khả năng tham gia triển khai giải pháp Freewill; Có khả năng phân tích tốt, giao tiếp, kỹ  năng trình bày và lắng nghe; Có khả năng nghe, nói, đọc và viết và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.<br><br><font color="#006400"><b>6. Chuyên gia công nghệ mạng (Số lượng: 1)</b></font><br><br>    * Công việc: Thiết kế, xây dựng giải pháp cho các dự án công nghệ trong nước và quốc tế về các lĩnh vực máy chủ , hệ thống lưu trữ, trung tâm dữ liệu, trung tâm dự phòng thảm hoạ, mạng và bảo mật, hệ thống quản trị và giám sát; Trực tiếp triển khai các dự án CNTT  trong và ngoài nước theo yêu cầu của dự án.<br>    * Yêu cầu: Nam, tuổi dưới 30, tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành CNTT, DTVT hoặc các chuyên ngành liên quan. Tiếng Anh thành thạo, khả năng nghiên cứu công nghệ tốt, hiểu biết sâu về lĩnh vực dự  tuyển; Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm về các lĩnh vực liên quan, có các chứng chỉ CCDA, CCNP, chứng chỉ về máy chủ lớn/lưu trữ của HP, IBM, chứng chỉ bảo mật.<br><br><font color="#006400"><b>7. Chuyên gia hệ thống máy chủ Unix (Số lượng: 1)</b></font><br><br>    * Công việc: Thiết kế, xây dựng giải pháp cho các dự án công nghệ trong nước và quốc tế về các lĩnh vực máy chủ , hệ thống lưu trữ, trung tâm dữ liệu, trung tâm dự phòng thảm hoạ, mạng và bảo mật, hệ thống quản trị và giám sát; Trực tiếp triển khai các dự án CNTT  trong và ngoài nước theo yêu cầu của dự án.<br>    * Yêu cầu: Nam, tuổi dưới 30, tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành CNTT, DTVT hoặc các chuyên ngành liên quan. Tiếng Anh thành thạo, khả năng nghiên cứu công nghệ tốt, hiểu biết sâu về lĩnh vực dự  tuyển; Nắm rõ hệ điều hành Linux, có kiến thức về hệ thống máy chủ IBM pSeries; Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm về các lĩnh vực liên quan, có các chứng chỉ CCDA, CCNP, chứng chỉ về máy chủ lớn/lưu trữ của HP, IBM, chứng chỉ bảo mật.