Nhiệm vụ:

- Đảm bảo chất lượng quy trình cho các dự án tư vấn triển khai, tư vấn/hỗ trợ QTDA tư vấn triển khai các công việc quản trị dự án trong suốt quá trình triển khai dự án, cụ thể:

  • Kết hợp cùng Ban Giám đốc xem xét việc Khởi động dự án
  • Xem xét kế hoạch Dự án
  • Kiểm soát dự án trong quá trình triển khai dự án đảm bảo dự án tuân thủ quy trình, đảm bảo chất lượng sản phẩm
  • Reminder QTDA các mốc chính trong giai đoạn và mốc kết thúc các sản phẩm
  • Định kỳ kiểm tra việc thực hiện công việc theo kế hoạch chi tiết giai đoạn
  • Kiểm tra kết thúc giai đoạn
  • Kiểm tra việc lưu trữ sản phẩm, quản lý hồ sơ trên cây thư mục, cặp hồ sơ
  • Gửi survey cho khách hàng (sau khi có biên bản nghiệm thu từng địa điểm triển khai)

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông hoặc công nghệ thông tin, thành thạo về phần mềm

- Khả năng giao tiếp tốt.

- Yêu thích công việc chất lượng

- Cẩn thận, chăm chỉ.

Quyền lợi:

- Thu nhập cạnh tranh và cao so với thị trường

- Được mua cổ phần ưu đãi nhân viên theo quy định

- Được mua bảo hiểm gia tăng, bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân và người thân

- Môi trường, điều kiện làm việc hiện đại, văn minh

- Hưởng các chính sách đãi ngộ của công ty: nghỉ mát hàng năm, đóng BHXH theo quy định của nhà nước.........

Hồ sơ đăng ký: Điền thông tin theo mẫu CV của FIS (có tại www.fis.com.vn ) hoặc theo mẫu tự có và gửi về hộp thư:  tuyendung-fis@fpt.com.vn