Vai trò Hệ thống thông tin quản lý tổng thể doanh nghiệp (ERP) trong tái cấu trúc
Cập nhật 26/04/2012

Tái cấu trúc cũng là thời cơ lớn cho các doanh nghiệp nhà nước gia tăng giá trị, là thời điểm thích hợp nhất cho việc đầu tư hoàn thiện Hệ thống thông tin quản lý tổng thể doanh nghiệp (ERP) – hạ tầng của mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Quý I năm 2012 được biết đến với sự quyết tâm của Chính phủ trong việc thực thi Nghị quyết 01/NQ-CP về phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể là 21 tập đoàn và tổng công ty lớn của khối doanh nghiệp nhà nước phải trình Chính phủ ngay trong quý I đề án tái cấu trúc của đơn vị mình. Cơ hội cho sự “chuyển mình” của các doanh nghiệp nhà nước đã đến: (1) Thời điểm thuận lợi cho việc sắp xếp lại cơ cấu vốn/tài chính; (2) Thời điểm quan trọng để điều chỉnh lại tổ chức và nhân sự; (3) Thời điểm thích hợp để tiến hành các cải cách phương thức điều hành, quản trị.

Tiết giảm chi phí là yêu cầu đầu tiên của tái cấu trúc. Thông cáo báo chí trong tháng 2 của một số tổng công ty đều đưa ra các con số ấn tượng: Điện lực Việt nam (EVN) với 1.800 tỷ đồng; Hàng hải Việt Nam (Vinalines) với hơn 105 tỷ đồng; Dệt may Việt Nam và Bảo Việt dự kiến lần lượt là 178 tỷ và 145 tỷ đồng. Theo đó, các doanh nghiệp này sẽ kiểm soát chặt các chi phí trực tiếp và gián tiếp trong sản xuất, kinh doanh. Việc kiểm soát này sẽ là động lực để doanh nghiệp xây dựng/cải tiến các quy trình hoạt động nhằm tránh sử dụng lãng phí nguồn lực (vốn và nhân lực) hiện có của doanh nghiệp. Công việc này đòi hỏi sự phối kết hợp của mọi bộ phận trong đơn vị và thông tin tổng hợp thu được sẽ giúp cấp lãnh đạo cao nhất có được đánh giá đúng về tình trạng sử dụng nguồn lực của đơn vị mình. Mức độ tin học hóa các quy trình hoạt động của đơn vị đóng vai trò quyết định trong quá trình tổng hợp - đánh giá này. Với những tập đoàn/tổng công ty đã sử dụng Hệ thống quản lý tổng thể doanh nghiệp (ERP), các quy trình nghiệp vụ đã được tin học hóa toàn bộ, thì thông tin cấp lãnh đạo có được luôn chính xác và kịp thời. Hệ thống ERP mang lại ưu thế tuyệt đối cho các doanh nghiệp này trong việc tổ chức thực hiện mệnh lệnh tiết giảm chi phí ngay trong năm 2012 của Chính phủ.

Tái cấu trúc là tăng cường quản lý tài chính. Yêu cầu thứ hai này có tầm quan trọng đặc biệt mang ý nghĩa lâu dài. Chính phủ muốn các doanh nghiệp nhà nước phải thực sự tập trung trong các lĩnh vực hoạt động sở trường và yêu cầu phải “dọn dẹp” những khoản đầu tư ngoài ngành không có nhiều hiệu quả. Hệ thống thông tin quản lý tài chính yếu, không theo kịp các lĩnh vực hoạt động/đầu tư là nguyên nhân gây đổ vỡ tài chính ở một số doanh nghiệp nhà nước trong thời gian vừa qua. Mặt khác, thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính lại rất đa dạng, khó phân tích và nằm rải rác tại các đơn vị khác nhau của doanh nghiệp nên cũng gây rất nhiều khó khăn cho nhiệm vụ quản lý tài chính. Ngoài ra, các thông tin tổng hợp về thị trường, khách hàng và đối thủ cũng rất quan trọng trong công tác lập kế hoạch, dự trù tài chính của doanh nghiệp. Tăng cường quản lý tài chính cũng là tăng cường hệ thống quản trị doanh nghiệp. Và vai trò của ERP lại được nhắc tới như một hạ tầng công nghệ thông tin tất yếu trong việc quản lý hiệu quả tài chính của một tổ chức/doanh nghiệp.

Tái cấu trúc là tối ưu hóa nguồn lực. Yêu cầu này là hệ quả tự nhiên từ hai yêu cầu trước và sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Tối ưu hóa nguồn lực bao gồm việc sử dụng hợp lý nguồn vốn và tạo tính mềm dẻo/cơ động về tổ chức/nhân lực của đơn vị trong mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh. Tối ưu hóa nguồn lực gắn liền với quá trình liên tục cải tiến quy trình hoạt động và nâng cao chất lượng quản lý. Tối ưu hóa nguồn lực chỉ có thể được thực hiện hiệu quả trên một hệ thống ERP được vận hành thông suốt cung cấp, thông tin minh bạch, chính xác và kịp thời.

Tái cấu trúc cũng là thời cơ lớn cho các doanh nghiệp nhà nước gia tăng giá trị, là thời điểm thích hợp nhất cho việc đầu tư hoàn thiện hệ thống ERP – hạ tầng của mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Chủ động chuẩn bị và tích cực nắm bắt cơ hội trong tái cấu trúc, các doanh nghiệp nhà nước sẽ thực sự trở thành những đầu tàu của nền kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay.