Aspose component - giải pháp toàn diện trong việc xây dựng các báo cáo thống kê
Cập nhật 29/09/2014

Sử dụng Aspose component là một giải pháp khá toàn diện trong việc xây dựng các báo cáo thống kê trong các hệ thống phần mềm tại FPT. Bộ công cụ aspose bao gồm các thành phần sau: Aspose.Word, Aspose.Cell, Aspose.Pdf.

Aspose.Words là ứng dụng cho phép bạn thực hiện một loạt các nhiệm vụ xử lý tài liệu định dạng DOC, DOCX, PDF, XPS , EPUB, OOXML, RTF, HTML, tài liệu mở và một số định dạng khác. Bạn có thể chỉnh sửa, chuyển đổi và in các định dạng đó.

Aspose.Words có thể chỉnh sửa các định dạng văn bản DOC, OOXML , RTF, WordprocessingML, HTML, MHTML , TXT và các tài liệu mở, ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ chuyển đổi các định dạng văn bản khác nhau.

Aspose.Words có thể in hoặc chuyển đổi toàn bộ tài liệu hoặc trang cá nhân để TIFF, hình ảnh, bạn có thể phóng to hay thu nhỏ hình ảnh hiển thị trên cửa sổ.

Chức năng quan trọng của Aspose.Words là lập trình đối tượng được xây dựng hoặc sửa đổi các văn bản định dạng bao gồm các phần tiêu đề, cuối trang, đoạn văn, danh sách, bảng biểu, văn bản, các lĩnh vực....

Bạn có thể sử dụng Aspose.Words như một giải pháp báo cáo. Thiết kế báo cáo của bạn trong Microsoft Word và sau đó có Aspose.Words điền vào các tài liệu với các dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau.

Những tính năng chính của Aspose.Words:

  • Chỉnh sửa văn bản
  • Soạn thảo mã nguồn, hướng đối tượng
  • Xem và in ấn
  • Báo cáo

Aspose.Cell đem đến cho người sử dụng những tính năng hữu ích trong việc tạo bảng tính toán mà không cần sử dụng đến Microsoft Excel.

Aspose.Cell  cho phép người dùng thực hiện tạo hoặc mở file Excel trên máy tính để bàn hoặc môi trường máy chủ web mà không cần cài đặt Microsoft Excel trên máy chủ hoặc máy tính người dùng. Từ đó, bạn vẫn có thể thực hiện công việc tạo các báo cáo số liệu tính toán mà không cần đến sự trợ giúp của Excel.

Với Aspose.Cell người dùng cũng được hỗ trợ các công cụ để thực hiện tính toán được chính xác như: nhập khẩu hay xuất khẩu dữ liệu từ một Data Table hoặc Data View, tạo hình ảnh và biểu đồ bằng API, nhập khẩu công thức, thiết lập các công thức phức tạp,… Tất cả các công cụ này giúp người dùng thực hiện công việc tính toán được đơn giản hơn và không tốn quá nhiều công sức cũng như đảm bảo được tính chính xác của các con số đầu ra.
Ngoài ra, Aspose.Cell cũng có khả năng điều chỉnh hay thay đổi bảng tính về mặt hình thức như: thiết lập màu nền cho bảng tính, tự động lọc và ngắt trang, đặt tên cho bảng tính,… Từ đó, bạn có thể nhận biết hay phân biệt các bảng tính cũng như các con số quan trọng để phục vụ cho việc báo cáo hay giúp người xem có thể theo dõi được thuận lợi hơn.

Những tính năng chính của Aspose.Cell:

  • Khả năng mở, tạo và lưu file Excel mà không cần cài đặt Microsoft Excel.
    Cho phép thực hiện tính toán bằng các công cụ: nhập khẩu hay xuất khẩu dữ liệu từ một Data Table hoặc Data View, tạo hình ảnh và biểu đồ bằng API, nhập khẩu công thức, thiết lập các công thức phức tạp,…
  • Tính năng thay đổi hình thức bảng tính.