HT Thanh toán Điện tử

Hệ thống Thanh toán điện tử cho Kho bạc Nhà nước

Hệ thống thanh toán điện tử cho Kho bạc Nhà nước (KBNN) là hệ thống chuyển tiền điện tử trong nội bộ ngành KBNN, giữa các đơn vị Kho bạc với nhau, và chuyển tiền từ hệ thống Kho bạc sang hệ thống Ngân hàng.

  • Xử lý lệnh thanh toán tại đầu đi
  • Xử lý lệnh thanh toán tại đầu đến
  • Đối chiếu các lệnh thanh toán vào cuối ngày
  • In các báo cáo phục vụ công tác thanh toán
  • Giúp cho việc chuyển tiền trong nội bộ ngành Kho bạc và từ Kho bạc ra Ngân hàng được xử lý nhanh.
  • Đảm bảo tính bảo mật thông qua thẻ thông minh PKI (Public Key Infrastructure - Hạ tầng khóa công khai).
  • Kho bạc Nhà nước Việt Nam

Phản hồi

Tên*
Tổ chức*
Điện thoại*
Email*
Nội dung*
 
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.