HT Quản lý Thuế

Quản lý Thuế là hệ thống tác nghiệp cốt lõi của ngành Thuế. Được xây dựng từ giữa năm 1998, đến tháng 1/1999, hệ thống đã được sử dụng tại cơ quan Thuế tất cả tỉnh thành.

Với rất nhiều thay đổi về luật Thuế Giá trị Gia tăng, Thu nhập Doanh nghiệp, và các loại Thuế khác, hệ thống Quản lý Thuế đã được cập nhật kịp thời để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của ngành Thuế.

  • Xử lý tờ khai Thuế, quyết toán Thuế.
  • Xử lý các quyết định liên quan đến người nộp thuế như quyết định phạt, quyết định ấn định thuế, quyết định hoàn thuế, quyết định thu hồi hoàn thuế ...
  • Xử lý chứng từ: quản lý thông tin số thuế đã nộp và xác định số nghĩa vụ thuế còn lại của người nộp thuế,...
  • Xử lý tạm thu, tạm giữ: quản lý và theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có quyết định truy thu thuế hoặc xử lý số thuế tạm thu.
  • Theo dõi tình hình thu nộp thuế của người nộp thuế.
  • Báo cáo kế toán về số thu, số nộp và thống kê theo từng loại thuế.
  • Trao đổi dữ liệu với các cấp cơ quan Thuế và với các ứng dụng của ngành Thuế cần sử dụng dữ liệu về thuế.
  • Quản lý nhận, gửi hồ sơ thuế của người nộp thuế.
  • Giúp cán bộ thuế từ việc đôn đốc kê khai, quản lý thông tin phải nộp, đã nộp của người nộp thuế đến việc đôn đốc thu nợ.
  • Tổng cục Thuế và cơ quan Thuế các cấp tại 63 tỉnh của Việt Nam.

Phản hồi

Tên*
Tổ chức*
Điện thoại*
Email*
Nội dung*
 
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.