HT Quản lý Ngân sách

Hệ thống quản lý Ngân sách

Ứng dụng phần mềm quản lý ngân sách là một trong những phần mềm trọng điểm dùng chung cho nghành Tài chính. Hệ thống cho phép cơ quan tài chính quản lý, điều hành ngân sách nhà nước (giao dự toán, phân bổ dự toán, chấp hành thu chi, quyết toán) tại các cấp, cũng như phục vụ báo cáo từ cấp địa phương tới Trung ương, và các cấp có thẩm quyền.

Quản lý số liệu ngân sách tại tất cả các khâu như:

 •     Lập - Giao dự toán
 •     Phân bổ dự toán 
 •     Nhu cầu chi Quý
 •     Chấp hành thu chi
 •     Quyết toán

Khai thác số liệu:

 •     In báo cáo chỉ tiêu kinh tế - tài chính.
 •     Tra cứu thông tin số liệu ngân sách.

Trao đổi thông tin:

 •     Kế toán hành chính sự nghiệp
 •     Kế toán Xã
 •     Kế toán Kho bạc
 •     Danh mục dùng chung
 •     Cấp mã quan hệ ngân sách                   
 • Quản lý số liệu ngân sách bằng dữ liệu điện tử.
 • Trao đổi số liệu với các cơ quan khác, đặc biệt là Kho bạc về số liệu thu chi.
 • Trao đổi số liệu điện tử thông suốt từ cơ quan tài chính địa phương tới Trung ương.
 • Quản lý công tác thực hiện dự toán, thu chi của các đơn vị sử dụng ngân sách.
 • Cung cấp các báo cáo chỉ tiêu phục vụ quản lý, điều hành ngân sách kịp thời của cơ quan tài chính, và lãnh đạo các cấp có thẩm quyền.
 • Bộ Tài chính Việt Nam
 • 63 Sở Tài chính của Việt Nam
 • Hơn 700 Phòng Tài chính các cấp của Việt Nam.

Phản hồi

Tên*
Tổ chức*
Điện thoại*
Email*
Nội dung*
 
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.