HT kết nối Thuế - Kho bạc - Tài chính - Hải quan

Hệ thống kết nối Thuế - Kho bạc - Tài chính - Hải quan

Hệ thống kết nối Thuế - Kho bạc - Hải quan – Tài chính được xây dựng nhằm mục đích kết nối, trao đổi thông tin giữa các ngành Thuế, Kho bạc, Hải quan, Tài chính; hỗ trợ việc thu ngân sách qua Kho bạc.

Hệ thống kết nối Thuế - Kho bạc – Tài chính - Hải quan gồm các ứng dụng tác nghiệp của các cơ quan như sau:

Ứng dụng tác nghiệp tại cơ quan Kho bạc:

Ứng dụng thu thuế trực tiếp tại Kho bạc (TCS): gồm các chức năng Thu thuế tại cơ quan Kho bạc; Thu bằng biên lai thu (các khoản thu phạt qua KBNN như phạt vi phạm giao thông, phạt vi phạm hành chính, …); quản lý kho quỹ tại Kho bạc; Các chức năng trao đổi với các hệ thống khác như: trao đổi chứng từ thu với hệ thống Kế toán kho bạc (KTKB); trao đổi chứng từ thu với các cơ quan thu (Thuế, Hải quan, Tài chính); trao đổi chứng từ thu với hệ thống thông tin quản lý ngân sách của Kho bạc (Tabmis); trao đổi chứng từ thu với các ngân hàng do KBNN uỷ quyền thu ngân sách; trao đổi các dữ liệu dùng chung như: danh mục chương, danh mục ngành kinh tế, danh mục nội dung kinh tế, danh mục địa bàn hành chính, danh mục cơ quan thu, danh mục người nộp thuế, số thuế phải nộp của cơ quan thuế, số thuế phải nộp của cơ quan hải quan...

Ứng dụng tác nghiệp tại cơ quan Thuế:

Gắn liền với các ứng dụng tác nghiệp của cơ quan thuế như ứng dụng quản lý thuế cấp cục (QLT), ứng dụng quản lý thuế cấp chi cục triển khai mô hình cấp cục (QCT), ứng dụng quản lý thuế cấp chi cục VAT. Các chức năng của hệ thống trao đổi thông tin tại cơ quan thuế bao gồm:

 • Chức năng gửi danh bạ người nộp thuế cho cơ quan Kho bạc, Tài chính
 • Chức năng gửi số thuế phải nộp (sổ thuế) cho cơ quan Kho bạc
 • Chức năng nhận số thuế đã nộp của cơ quan Kho bạc

Ứng dụng tác nghiệp tại cơ quan Hải quan:

Bổ sung thêm chức năng trong ứng dụng tác nghiệp KT559:

 • Chức năng kết xuất số thuế phải nộp (tờ khai nợ thuế) cho cơ quan Kho bạc
 • Chức năng nhận số thuế đã nộp của cơ quan Kho bạc

Ứng dụng tác nghiệp tại cơ quan Tài chính:

 • Chức năng kết xuất các danh mục dùng chung cho cơ quan Kho bạc (gồm: danh mục chương, danh mục ngành kinh tế, danh mục nội dung kinh tế, danh mục địa bàn hành chính, danh mục cơ quan thu)
 • Chức năng nhận số thuế đã nộp của cơ quan Kho bạc.

Ngoài ra còn các ứng dụng phục vụ cho việc kết nối giữa các cơ quan Thuế - Kho bạc - hải quan – Tài chính:

 • Ứng dụng truyền tin: nhận/gửi thông tin giữa các đơn vị
 • Ứng dụng quản trị truyền tin: quản trị truyền/gửi thông tin giữa các đơn vị

 • Thông tin nhanh số thu vào ngân sách nhà nước qua Kho bạc: Khi hệ thống đi vào hoạt động, đầu ngày làm việc toàn bộ dữ liệu về số thu ngày hôm trước được cung cấp từ KBNN cho các cơ quan Thuế, Hải Quan, Tài chính để phục vụ công tác điều hành thu và quản lý ngân sách thay vì khoảng 5 đến 7 ngày như trước đây.
 • Thống nhất danh mục dùng chung giữa các cơ quan
 • Giảm nguồn lực cùng nhập 1 loại thông tin dữ liệu ở 4 ngành của Bộ Tài chính.
 • Tập trung quản lý đối với các khoản thu vào ngân sách nhà nước và các khoản tạm thu qua Kho bạc NN, khắc phục tình trạng không thống nhất về thông tin: Hệ thống giúp các cơ quan Thuế, Hải Quan, Kho bạc NN, Tài chính sử dụng chung một nguồn dữ liệu thu ngân sách và thuế tạm thu qua Kho bạc, không còn tình trạng thiếu đồng bộ về thông tin dẫn đến thiếu thống nhất về số liệu khi mỗi ngành sử dụng một nguồn số liệu riêng như hiện nay.
 • Phục vụ tốt hơn các đối tượng nộp tiền vào ngân sách nhà nước: do được hỗ trợ các dữ liệu thu ngân sách từ các cơ quan Thuế, Hải quan chuyển sang nên giảm thiểu việc nhập liệu cho cán bộ thu thuế và giảm thiểu việc sai sót dữ liệu.

 • Tổng cục Thuế
 • Bộ Tài chính
 • Kho bạc Nhà nước
 • Tổng cục Hải quan

Phản hồi

Tên*
Tổ chức*
Điện thoại*
Email*
Nội dung*
 
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.