HT Hỗ trợ Thanh tra Thuế

Hệ thống hỗ trợ thanh tra Thuế

Hệ thống hỗ trợ thanh tra Thuế được xây dựng dựa trên quy trình thanh tra, kiểm tra 1166/QĐ-TCT Việt Nam ban hành ngày 31/10/2005. Ứng dụng hỗ trợ cho công tác thanh tra, kiểm tra Thuế, tránh được việc triển khai phân tán, dữ liệu được tập trung về Tổng cục Thuế. Hiện ứng dụng đang được triển khai tại 3 cấp Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế của Việt Nam.

  • Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo tháng và năm.
  • Hỗ trợ kiểm tra thuế định kỳ, lưu trữ và tìm kiếm thông tin doanh nghiệp nhanh chóng.
  • Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp: hỗ trợ cán bộ Phòng Thanh tra, kiểm tra cả 3 cấp Tổng cục Thuế, Cục Thuế, và Chi Cục Thuế từ ra quyết định thanh tra, kiểm tra cho đến ghi nhận lịch trình, kết quả thanh tra, kiểm tra.
  • Báo cáo tổng hợp và báo cáo Tổng cục Thuế về kế hoạch thanh tra; tình hình thực hiện; kết quả thanh tra hàng tháng, quý và cả năm; lưu trữ hồ sơ thanh tra thuế và báo cáo tổng hợp.
  • Phân quyền hỗ trợ cho các cán bộ đến từng người và từng cuộc thanh tra, kiểm tra.
  • Hỗ trợ công tác theo dõi, cập nhật và tổng hợp kết quả công tác thanh tra, kiểm tra Thuế đối với doanh nghiệp tại các cấp.
  • Cung cấp thông tin phục vụ cho việc đánh giá, chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả và giám sát chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra theo cơ chế người nộp thuế tự kê khai, tự nộp thuế.
  • Tổng cục Thuế
  • Cục Thuế 63 tỉnh thành
  • Chi cục Thuế trên toàn quốc của Việt Nam.

 

Phản hồi

Tên*
Tổ chức*
Điện thoại*
Email*
Nội dung*
 
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.