HT Đăng ký và cấp Mã số Thuế

Hệ thống đăng ký và cấp mã số thuế

Hệ thống đăng ký và cấp mã số thuế quản lý thông tin chi tiết của người nộp thuế. Được xây dựng từ năm 1996, qua rất nhiều thông tư ban hành hướng dẫn thi hành việc đăng ký thuế, hệ thống đã liên tục được cập nhật để đáp ứng các thay đổi của nghiệp vụ thuế.

  • Quản lý thông tin đăng ký của người nộp thuế mới kinh doanh, cập nhật thông tin của người nộp thuế mỗi khi có thay đổi, và kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin đăng ký.
  • Quản lý thông tin đăng ký ngừng hoạt động hoặc tái hoạt động của các đơn vị.
  • Kiểm tra thông tin đối tượng nộp thuế.
  • Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế.
  • Trao đổi thông tin với các cấp cơ quan Thuế.
  • Trao đổi thông tin với cơ quan ngoài ngành: Tổng cục Hải quan.
  • Có được một cơ sở dữ liệu thông tin đầy đủ về người nộp thuế để có thể sử dụng trong hầu hết các hệ thống tác nghiệp của ngành Thuế và cho các ngành khác khi cần.

 

  • Cơ quan Thuế các cấp tại Tổng cục Thuế và 63 tỉnh thành của Việt Nam.

Phản hồi

Tên*
Tổ chức*
Điện thoại*
Email*
Nội dung*
 
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.