HT cấp Mã quan hệ Ngân sách

Hệ thống cấp mã quan hệ ngân sách

Ứng dụng phần mềm Cấp mã quan hệ ngân sách là hệ thống xây dựng theo mô hình tập trung đầu tiên của Bộ Tài chính. Hệ thống được xây dựng trên nền web (web-based) dựa trên công nghệ Java, J2EE, Ajax, Oracle và WebSphere của IBM.

  • Cấp mã các đơn vị có sử dụng ngân sách, cấp mã các công trình, dự án đầu tư.
  • In giấy chứng nhận cấp mã
  • Khai thác thông tin mã quan hệ
  • Trao đổi với các hệ thống quản lý điều hành ngân sách như: Quản lý ngân sách, Quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis)...

  • Quản lý số liệu mã quan hệ ngân sách bằng dữ liệu điện tử.
  • Trao đổi số liệu với ứng dụng của các cơ quan quản lý khác (Kho bạc Nhà nước, Thuế, Hải quan....).
  • Đáp ứng được việc cung cấp mã theo quy định của hiện đại hóa tài chính theo lộ trình triển khai TABMIS.
  • Hoạt động theo mô hình tập trung đem lại các hiệu quả về kinh tế, duy trì vận hành hệ thống....

  • Bộ Tài chính, 63 Sở Tài chính, và trên 700 Phòng Tài chính của Việt Nam.
  • Kho bạc Nhà nước Trung ương; 63 KBNN tỉnh, thành phố; và trên 700 KBNN Quận, Huyện.

 

Phản hồi

Tên*
Tổ chức*
Điện thoại*
Email*
Nội dung*
 
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.