FPT.UTS

FPT.UTS – Hệ thống phần mềm lõi công ty chứng khoán

FPT.UTS là giải pháp tổng thể dành cho các công ty chứng khoán, được FPT IS nghiên cứu xây dựng và phát triển nhằm nâng cao năng lực quản trị và giảm thiểu rủi ro của các hoạt động giao dịch chứng khoán; đem lại sự đa dạng về dịch vụ, giá trị gia tăng và lợi thế đột phá về công nghệ cho các công ty chứng khoán.

Mô hình tổng quan hệ thống bao gồm hai phần: Phần Front Office dành cho nghiệp vụ môi giới: hỗ trợ nhập lệnh; nhận lệnh; gửi lệnh tới sàn và nhận kết quả trả về; kết nối thông sàn với HOSE, HNX và UPCOM. Phần Back Office xử lý toàn bộ nghiệp vụ sau giao dịch với các tính năng nổi trội, đặc biệt là các nghiệp vụ về tín dụng (cầm cố, ứng trước, margin); hỗ trợ kết nối trực tiếp với hệ thống các ngân hàng thương mại.

Hệ thống được thiết kế mở, dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác như: hệ thống corebanking của ngân hàng, hệ thống ngân hàng lưu ký chứng khoán, hệ thống trung tâm lưu ký chứng khoán, các sở giao dịch chứng khoán, và các hệ thống email, SMS, Swift.

Giải pháp không chỉ cung cấp công cụ quản lý nghiệp vụ của thị trường chứng khoán mà còn hỗ trợ quản lý nghiệp vụ của thị trường trái phiếu và thị trường hàng hóa.

Cung cấp giải pháp phần mềm tổng thể, đa kết nối cho hệ thống hành chính văn phòng (back office), lễ tân (front office), giao dịch trực tuyến (online trading) của công ty chứng khoán, bao gồm:

  • Các nghiệp vụ cơ bản: Lưu ký, tiền gửi, lệnh giao dịch, tự động thanh toán bù trừ, thực hiện quyền, cầm cố...
  • Các nghiệp vụ mới: Ứng trước tự động, bán chứng khoán chờ về (T+2), đặt lệnh thiếu tiền...
  • Hỗ trợ tối đa nhà đầu tư thông qua giao dịch trực tuyến: truy vấn, đặt lệnh, ứng trước, chuyển tiền...

  • Quản lý dữ liệu tập trung, cấu trúc hệ thống mở giúp linh động phát triển các sản phẩm dịch vụ mới theo nhu cầu thị trường.
  • Giúp công ty chứng khoán tự động hóa quy trình nghiệp vụ.
  • Giảm thiểu chi phí quản lý thông qua giảm thiểu nguồn nhân lực ở các khâu quy trình.
  • Dễ dàng mở rộng và quản lý chi nhánh, phòng giao dịch, đại lý môi giới.

  • Công ty Chứng khoán Alpha
  • Công ty Chứng khoán Thiên Việt
  • Công ty Chứng khoán Xuân Thành

Phản hồi

Tên*
Tổ chức*
Điện thoại*
Email*
Nội dung*
 
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.