FPT.PGS

FPT.PGS - Hệ thống cổng thanh toán trực tuyến

FPT Payment Gateway (FPT.PGS) là hệ thống trung gian, cho phép doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thương mại điện tử qua việc thanh toán trực tuyến. Ngoài ra, FPT.PGS cho phép doanh nghiệp kết nối đến các cổng thanh toán của các ngân hàng một cách an toàn, nhanh chóng và tiện lợi.

Hệ thống có những chức năng chính sau:

  • Kết nối tới các hệ thống thanh toán của ngân hàng hay đối tác thứ ba. Các kết nối đều được mã hóa/giải mã khi gửi/nhận để đảm bảo tính bảo mật của hệ thống.
  • Theo dõi, giám sát để đảm bảo tính ổn định của hệ thống; Thực hiện quản lý kết nối và quản lý lưu lượng để ngăn chặn một hệ thống thứ ba gây tác động đến họat động bình thường của hệ thống; Gửi cảnh báo đến quản trị trong trường hợp hệ thống bị lỗi.
  • Cung cấp các báo cáo đầy đủ và chi tiết về hoạt động của hệ thống.

Hệ thống Payment Gateway giúp doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thương mại điện tử một cách nhanh chóng và tiện lợi, từ đó nâng cao uy tín, hình ảnh qua việc cải thiện chất lượng dịch vụ. Hệ thống cũng mở ra cho doanh nghiệp nhiều cơ hội kinh doanh và đem lại lợi thế cạnh tranh trong thế giới kết nối số phát triển mạnh như hiện nay

  • Viettel
  • Vinaphone
  • Vietnamobile

Phản hồi

Tên*
Tổ chức*
Điện thoại*
Email*
Nội dung*
 
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.