FPT.eCustoms - HT thông quan Hải quan điện tử

Việc triển khai thủ tục Hải quan điện tử là một thành công lớn của ngành Hải quan nói riêng và của đất nước nói chung trong công cuộc cải cách và hiện đại hóa thủ tục hành chính. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nhờ đó được thừa hưởng sự thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, giảm thiểu công sức lao động, cũng như tăng tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Đóng góp cùng với thành công đó, FPT IS đã cho ra đời một phần mềm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu kê khai thủ tục hải quan điện tử - Hệ thống thông quan hải quan điện tử FPT.eCustoms.

FPT.eCustoms là một sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu tham gia vào quy trình thủ tục hải quan điện tử với phương thức hiện đại, tiên tiến, tạo thuận lợi thương mại, giảm thời gian, chi phí làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

FPT.eCustoms phục vụ tối ưu nhu cầu của các loại hình doanh nghiệp: kinh doanh, sản xuất- xuất khẩu, gia công.

Danh hiệu và Giải thưởng:

 • Giải thưởng Sao Khuê 2011 cho sản phẩm phần mềm ưu việt 4 sao

Hệ thống có các công năng phục vụ sau:

Đối với hệ thống nói chung:

 • Giao diện đẹp, bắt mắt, dễ sử dụng, chức năng hỗ trợ người dùng nhanh chóng, thông minh, tính năng nhập dữ liệu linh hoạt giảm thiểu tối đa việc cập nhật dữ liệu của người sử dụng.
 • Tự động nâng cấp
 • Tự động cập nhật chương trình
 • Tự động học lỗi nếu có lỗi xảy ra
 • Cứu hộ khi chương trình có vấn đề xảy ra
 • Khả năng không bị ảnh hưởng của virus máy tính
 • Cơ sở dữ liệu quản lý tập trung, phân tán tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp
 • Hệ thống được thiết kế trên nền "phần mềm di động" (portable) có thể chạy mọi lúc mọi nơi, đáp ứng được yêu cầu triển khai diện rộng và mở rộng ứng dụng khi cần thiết
 • Phân quyền người dùng chặt chẽ, bảo mật tốt.
 • Có khả năng tương tác trực tiếp và trực tuyến với người dùng cuối.
 • Hỗ trợ trực tuyến cho người sử dụng
 • Sao lưu an toàn dữ liệu

Đối với loại hình kinh doanh:

 • Quản lý theo bộ hồ sơ hải quan đối với loại hình kinh doanh một cách thuận tiện, dễ thao tác, đưa ra được nhiều thông tin tóm lược, tạo lập hồ sơ hải quan một cách dễ dàng.
 • Quản lý các chứng từ thuộc loại hình kinh doanh như: Tờ khai xuất nhập khẩu, vận tải đơn, hợp đồng kinh doanh, hóa đơn thương mại, giấy chứng nhận xuất xứ, giấy phép xuất nhập khẩu .... Doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể xem và cập nhật trực tiếp thông tin chứng từ trên hệ thống, quá trình này đảm bảo tính chính xác dữ liệu của từng doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ kê khai các hồ sơ kinh doanh lên Hải quan.
 • Hệ thống hỗ trợ quản lý kê khai một cách thuận tiện, theo từng bước.
 • Hỗ trợ và hướng dẫn thủ tục Hải quan điện tử cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
 • Hỗ trợ tra cứu hồ sơ kinh doanh một cách thuận tiện theo từng giai đoạn của thủ tục Hải quan điện tử.
 • Thống nhất, ràng buộc dữ liệu trong một hồ sơ kinh doanh một cách chặt chẽ.
 • Tình năng sao chép hồ sơ điện tử làm tăng sự thuận tiện cho doanh nghiệp.
 • Tính năng in tờ khai một lần hoặc hàng loạt tạo sự thuận tiện tối đa cho doanh nghiệp.

Đối với loại hình sản xuất - xuất khẩu:

 • Quản lý theo bộ hồ sơ hải quan đối với loại hình sản xuất - xuất khẩu một cách thuận tiện, dễ thao tác, đưa ra được nhiều thông tin tóm lược, tạo lập hồ sơ hải quan một cách dễ dàng...
 • Hỗ trợ quản lý danh sách nguyên phụ liệu nhập khẩu một cách thuận tiện, cho phép import dữ liệu từ file excel
 • Hỗ trợ kê khai Hải quan điện tử danh sách nguyên phụ liệu nhập khẩu theo đúng tiêu chuẩn của thủ tục Hải quan điện tử.
 • Hỗ trợ quản lý danh sách thiết bị nhập khẩu để sản xuất một cách thuận tiện.
 • Hỗ trợ kê khai Hải quan điện tử danh sách thiết bị nhập khẩu để sản xuất theo đúng tiêu chuẩn của thủ tục Hải quan điện tử.
 • Hỗ trợ quản lý danh sách sản phẩm xuất khẩu một cách thuận tiện.
 • Hỗ trợ kê khai Hải quan điện tử danh sách sản phẩm xuất khẩu theo đúng tiêu chuẩn của thủ tục Hải quan điện tử.
 • Hỗ trợ tạo định mức cho sản phẩm một cách thuận tiện.
 • Hỗ trợ kê khai Hải quan điện tử định mức sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn của thủ tục Hải quan điện tử.
 • Quản lý các chứng từ thuộc loại hình sản xuất - xuất khẩu như: Tờ khai xuất nhập khẩu, vận tải đơn, hợp đồng kinh doanh, hóa đơn thương mại, giấy chứng nhận xuất xứ, giấp phép xuất nhập khẩu .... Doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể xem và cập nhật trực tiếp thông tin chứng từ trên hệ thống, quá trình này đảm bảo tính chính xác dữ liệu của từng doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ kê khai các hồ sơ sản xuất - xuất khẩu lên Hải quan.
 • Hệ thống hỗ trợ quản lý kê khai một cách thuận tiện, theo từng bước.
 • Hỗ trợ và hướng dẫn thủ tục Hải quan điện tử cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
 • Hỗ trợ tra cứu hồ sơ sản xuất - xuất khẩu một cách thuận tiện theo từng giai đoạn của thủ tục Hải quan điện tử..
 • Thống nhất, ràng buộc dữ liệu trong một hồ sơ sản xuất - xuất khẩu một cách chặt chẽ.
 • Tình năng sao chép hồ sơ điện tử làm tăng sự thuận tiện cho doanh nghiệp.
 • Tính năng in tờ khai một lần hoặc hàng loạt tạo sự thuận tiện tối đa cho doanh nghiệp.

Đối với loại hình gia công:

 • Quản lý theo bộ hồ sơ hải quan đối với loại hình gia công một cách thuận tiện, dễ thao tác, đưa ra được nhiều thông tin tóm lược, tạo lập hồ sơ hải quan một cách dễ dàng...
 • Hợp đồng gia công: hỗ trợ tạo, quản lý nhiều hợp đồng, hỗ trợ kê khai Hải quan điện tử.
 • Hỗ trợ quản lý danh sách nguyên phụ liệu nhập khẩu một cách thuận tiện, cho phép import dữ liệu từ file excel.
 • Hỗ trợ kê khai Hải quan điện tử danh sách nguyên phụ liệu nhập khẩu theo đúng tiêu chuẩn của thủ tục Hải quan điện tử.
 • Hỗ trợ quản lý danh sách thiết bị nhập khẩu để sản xuất một cách thuận tiện.
 • Hỗ trợ kê khai Hải quan điện tử danh sách thiết bị nhập khẩu để sản xuất theo đúng tiêu chuẩn của thủ tục Hải quan điện tử.
 • Hỗ trợ quản lý danh sách sản phẩm xuất khẩu một cách thuận tiện.
 • Hỗ trợ kê khai Hải quan điện tử danh sách sản phẩm xuất khẩu theo đúng tiêu chuẩn của thủ tục Hải quan điện tử.
 • Hỗ trợ tạo định mức cho sản phẩm gia công một cách thuận tiện.
 • Hỗ trợ kê khai Hải quan điện tử định mức sản phẩm gia công theo đúng tiêu chuẩn của thủ tục Hải quan điện tử.
 • Quản lý các chứng từ thuộc loại hình gia công như: Tờ khai xuất nhập khẩu, vận tải đơn, hợp đồng kinh doanh, hóa đơn thương mại, giấy chứng nhận xuất xứ, giấp phép xuất nhập khẩu.... Doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể xem và cập nhật trực tiếp thông tin chứng từ trên hệ thống, quá trình này đảm bảo tính chính xác dữ liệu của từng doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ kê khai các hồ sơ gia công lên Hải quan.
 • Hệ thống hỗ trợ quản lý kê khai một cách thuận tiện, theo từng bước.
 • Hỗ trợ và hướng dẫn thủ tục Hải quan điện tử cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
 • Hỗ trợ tra cứu hồ sơ gia công một cách thuận tiện theo từng giai đoạn của thủ tục Hải quan điện tử.
 • Thống nhất, ràng buộc dữ liệu trong một hồ sơ gia công một cách chặt chẽ.
 • Tình năng sao chép hồ sơ điện tử làm tăng sự thuận tiện cho doanh nghiệp.
 • Tính năng in tờ khai một lần hoặc hàng loạt tạo sự thuận tiện tối đa cho doanh nghiệp.
 • Quản lý các hồ sơ chuyển tiếp đối với loại hình gia công một cách thuận tiện, dễ thao tác, đưa ra được nhiều thông tin tóm lược, tạo lập hồ sơ chuyển tiếp một cách dễ dàng...
 • Hỗ trợ kê khai Hải quan điện tử hồ sơ chuyển tiếp.
 • Doanh nghiệp được tham gia thủ tục Hải quan với phương thức tiên tiến, hiện đại: giảm hẳn số lượng giấy tờ phải nộp, thời gian thông quan trung bình được rút ngắn, chi phí thông quan hàng hóa giảm. Doanh nghiệp và cơ quan Hải quan có khả năng kiểm soát toàn bộ quá trình luân chuyển của bộ hồ sơ cũng như việc thực hiện thủ tục hải quan của nhân viên cấp dưới. Thông tin khai hải quan cũng trở nên nhất quán, chuẩn hóa cả từ phía doanh nghiệp và Hải quan, tạo thuận lợi cho công tác quản lý khâu thông quan và các khâu sau.
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí làm thủ tục hải quan. Doanh nghiệp có thể thực hiện khai thủ tục hải quan tại bất kỳ địa điểm nào chỉ cần có kết nối internet.
 • Tiết kiệm chi phí đầu tư CNTT ban đầu: sản phẩm FPT.eCustoms bao gồm đầy đủ các chức năng cho phép doanh nghiệp được khai hải quan cho tất cả các loại hình: xuất nhập khẩu, kinh doanh thông thường, gia công, hay nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu... Với hình thức cung cấp dưới dạng cho thuê phần mềm, doanh nghiệp sẽ không phải trả chi phí mua license phần mềm mà chỉ phải thanh toán chi phí thuê hàng năm.
 • Nâng cao tính cạnh tranh của các sản phẩm ứng dụng cho thủ tục hải quan điện tử giúp cơ quan hải quan và doanh nghiệp lựa chọn được những sản phẩm tốt nhất, tránh rủi ro phụ thuộc vào một số sản phẩm nhất định, từ đó yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn nữa.

Cho đến nay, sản phẩm đã được khoảng 6000 doanh nghiệp sử dụng thường xuyên trong công tác khai báo hải quan điện tử. Trong đó, phải kể đến các doanh nghiệp tiêu biểu như:

 • Công ty Cồ phần Tong Hong Tannery Việt Nam
 • Công ty TNHH San Fang Việt Nam
 • Công ty TNHH Prime Asia Việt Nam
 • Công ty Cổ phần May Sông Hồng
 • Công ty Cồ phần đầu tư và thương mại TNG
 • Công ty TNHH MEISHENG TEXTILES VN
 • Công ty Yotsuba Dress Việt Nam
 • Công ty TNHH POSCO-VIETNAM
 • Công ty Cồ phần May Nam Định
 • Công ty TNHH Agrivina - Dalat Hasfarm
 • Công ty Cồ phần Lâm Sản Nam Định
 • Công ty Cổ phần Đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh
 • Công Ty TNHH Túi Xách Simone Việt Nam
 • Công ty Xuất nhập khẩu 2-9
 • Công ty Cổ phần May Nam Hà
 • Công ty Cồ phần Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Vĩnh Long
 • Công ty Cổ phần Cung ứng tầu biển Quảng Ninh
 • Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định - Xí nghiệp May 2
 • Chi nhánh Công ty ĐLHH VN - Đại lý hàng hải Quảng Ninh VOSA
 • Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam

Phản hồi

Tên*
Tổ chức*
Điện thoại*
Email*
Nội dung*
 
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.