FPT.Billing

FPT.Billing - Hệ thống Quản lý Hóa đơn

FPT.Billing là một hệ thống thông tin tổng thể quản lý hóa đơn, dịch vụ và công nợ khách hàng, đồng hồ đo đếm, tổn thất. Xây dựng theo quy trình CMMi (Capability Maturity Model Level), được phân tích và thiết kế bởi các chuyên gia tư vấn Mỹ, FPT.Billing là một giải pháp hiện đại, mang đặc tính ứng dụng cao, hiệu quả và phù hợp với thị trường Việt Nam cũng như khu vực.

 • Quản lý khách hàng.
 • Quản lý công tơ, đồng hồ.
 • Quản lý, sản xuất hóa đơn và dịch vụ.
 • Quản lý công nợ khách hàng.
 • Quản lý tổn thất.
 • Hệ thống báo cáo và điều hành tác nghiệp
 • Đáp ứng đầy đủ các chức năng, nghiệp vụ cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ công cộng trên một hệ thông tin duy nhất.
 • Tạo sự liên kết các hoạt động và chia sẻ thông tin trong toàn hệ thống, đáp ứng kịp thời nhu cầu khai thác thông tin điều hành và tác nghiệp.
 • Hỗ trợ đắc lực việc quản lý chính sách giá, chính sách công nợ, quản lý tổn thất, áp dụng cho khách hàng một cách mềm dẻo, linh hoạt.
 • Giảm thiểu các chi phí và nhầm lẫn phát sinh trong quá trình tác nghiệp.
 • Hệ thống quản lý hoạt động hiệu quả và chi phí thấp nhất.
 • Được hỗ trợ tối đa về mặt kỹ thuật, nghiệp vụ bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.
 • Hệ thống là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc ra quyết định của lãnh đạo, là yếu tố cạnh tranh tốt nhất cho doanh nghiệp trên con đường phát triển và hội nhập.
 • Công ty Điện lực 1
 • Công ty Điện lực Hải Phòng
 • Điện lực Nam Định
 • Công ty cấp thoát nước Khánh Hòa
 • Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch VIVACO.
 • Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng

Phản hồi

Tên*
Tổ chức*
Điện thoại*
Email*
Nội dung*
 
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.