Trong nhiều năm, FPT IS đã phát triển những phần mềm phục vụ ngành y tế, giáo dục. Những phần mềm ứng dụng mà FPT IS cung cấp đang phát huy tác dụng, giúp nâng cao chất lượng y tế và giáo dục. Trong đó tiêu biểu là phần mềm FPT.eHospital – Phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện – đang được ứng dụng tại trên 100 bệnh viện, trung tâm y tế của Việt Nam.

Tải về tài liệu giới thiệu