Sau nhiều năm tích lũy và song hành cùng các mạng viễn thông, FPT IS đã xây dựng những sản phẩm phần mềm đáp ứng tối đa nhu cầu của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, tập trung vào các mảng như tính cước, đối soát cước, quản trị toàn diện và chăm sóc khách hàng.

Tiêu biểu là các sản phẩm như FPT.BCCS – Hệ thống phần mềm tính cước và chăm sóc khách hàng, FPT.ePOS - Hệ thống quản lý Bán hàng và Marketing tập trung đa dịch vụ cho các công ty kinh doanh dịch vụ Viễn thông, Telco Data Warehouse - Hệ thống Kho dữ liệu cho các công ty kinh doanh dịch vụ Viễn thông,... Trong số đó, FPT.BCCS và FPT.ePOS đang được sử dụng hiệu quả tại hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất của khu vực và Việt Nam, bao gồm các mạng viễn thông đa dịch vụ có từ 30-50 triệu thuê bao.

Tải về tài liệu giới thiệu