Trong mảng tài chính công, FPT IS là đối tác lâu dài và tận tụy của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước. FPT IS đã xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dụng và giải pháp kết nối thông tin giữa các ngành trên. Tiêu biểu là Phần mềm quản lý thuế, Hệ thống thủ tục Hải quan điện tử và nhiều phần mềm khác đang hỗ trợ đắc lực cho các cán bộ tài chính công Việt Nam.

Trong số đó, Hệ thống quản lý thuế là hệ thống tác nghiệp cốt lõi của ngành Thuế Việt Nam. Được FPT IS xây dựng từ giữa năm 1998 và nâng cấp thường xuyên, hệ thống sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất như ORACLE Database, ORACLE Form, Websphere Application server, Websphere MQ... Với nhiều thay đổi về Luật Thuế giá trị gia tăng, Thuế Thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác, Hệ thống Quản lý Thuế  đã được FPT IS cập nhật để hỗ trợ cán bộ thuế tại 63 tỉnh thành và Tổng cục Thuế tác nghiệp hàng ngày.

Tải về tài liệu giới thiệu