Chúng tôi cung cấp

FPT IS phát triển phần mềm ứng dụng cho khối chính phủ như: Bộ sản phẩm phần mềm cải cách hành chính FPT.eGOV, các phần mềm: Quản lý và cấp phép doanh nghiệp, quản lý khu công nghiệp, xây dựng và phát triển các cổng thông tin điện tử chính phủ, các phần mềm quản lý thông tin tội phạm tại Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, phần mềm quản lý và thống kê án hình sự tại Tòa án Nhân dân tối cao.

Trong đó, phần mềm FPT.eGOV do FPT IS phát triển hiện đang phục vụ tại 21 tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt đã giúp đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương dẫn đầu về chỉ số ứng dụng ICT toàn quốc.

Tải về tài liệu giới thiệu