Tiếp tục bảo trì hệ thống ERP cho tập đoàn sơn hàng đầu Myanmar
Cập nhật 06/02/2017

Trong tháng 1, FPT IS đã ký hợp đồng Bảo trì dịch vụ SAP ERP cho tập đoàn sơn hàng đầu Myanmar - United Paints Group (UPG). Đây là hợp đồng bảo trì thứ 2 đơn vị thực hiện cho UPG.

Trước đó, FPT IS đã triển khai giải pháp SAP All-in-one (SAP A1) cho UPG. Đây cũng là doanh nghiệp Myanmar đầu tiên ứng dụng giải pháp SAP All-in-one. Dự án thực hiện trong 7 tháng và đã chính thức vận hành vào tháng 8/2015.

Việc tiếp tục được UPG trao cho dự án mới thể hiện sự tin tưởng của khách hàng nước ngoài về trình độ và năng lực triển khai ERP của FPT IS.