Thêm một cảng quốc tế triển khai phần mềm nhân sự của FPT IS
Cập nhật 04/08/2011

Ngày 28/07/2011, hợp đồng "Cung cấp, triển khai giải pháp Quản lý Tổng thể Nguồn nhân lực - FPT.iHRP" cho công ty Cảng Container Quốc tế - SSIT đã chính thức được ký kết giữa SSIT và FPT IS.

Dự án dự kiến triển khai trong vòng 10 tuần. Đây là đơn vị cảng biển thứ 2 lựa chọn triển khai giải pháp FPT.iHRP, sau công ty Cảng Quốc tế SITV đã triển khai thành công từ tháng 11/2011.

SSIT là công ty liên doanh giữa SSA Holdings International - Việt Nam, Cảng Sài Gòn và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, được đưa vào khai thác giữa năm 2011. Là một cảng quốc tế, SSIT đòi hỏi một quy trình làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng chuẩn quốc tế. Việc lựa chọn FPT.iHRP sau quá trình lựa chọn khắt khe đã chứng minh chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng mọi lĩnh vực của sản phẩm.

Đưa FPT.iHRP vào triển khai, SSIT tin tưởng chương trình sẽ giúp công ty nâng cao hiệu quả khai thác nguồn nhân lực và phát triển đội ngũ nhân sự hiện đại, đồng thời xây dựng các chính sách nhân sự phù hợp để phục vụ cho nhu cầu phát triển của công ty.