Thành lập Trung tâm Hỗ trợ Hệ thống ERP
Cập nhật 25/03/2011

Trung tâm Hỗ trợ Hệ thống ERP - ERP Support Center (ESC) đã chính thức được FPT IS thành lập vào trung tuần tháng 3/2011. Trung tâm sẽ tập trung vào các gói dịch vụ bảo trì, nâng cấp, hỗ trợ ứng dụng SAP và Oracle, và hỗ trợ triển khai các dự án ERP.

Trung tâm ra đời trong bối cảnh doanh số mảng dịch vụ ERP của FPT IS tăng trưởng khá mạnh trong năm 2010, trong đó dịch vụ hỗ trợ và bảo trì phần mềm đóng góp một phần lớn. Vì vậy, sự ra đời của trung tâm là cơ hội trong kinh doanh dịch vụ ERP, đồng thời đảm bảo lợi ích cho khách hàng cũng như sự thành công của các dự án ERP của FPT IS.