Nghiệm thu triển khai FPT.eGOV trên nền tảng Mã nguồn mở
Cập nhật 19/12/2016

Trong tháng 12, FPT IS đã hoàn tất triển khai và nghiệm thu thành công dự án FPT.eGOV trên nền tảng Mã nguồn mở cho TP.HCM. Dự án nằm trong hạng mục “Triển khai phần mềm quản lý văn bản trong cơ quan nhà nước (giai đoạn 4)” do TP.HCM làm chủ đầu tư. 

Việc triển khai thành công và nghiệm thu dự án FPT.eGOV trên nền tảng mã nguồn mở là một bước chuyển mình trong việc đa dạng hóa sản phẩm của FPT IS. Với kinh nghiệm tích lũy nhiều năm trong việc triển khai dự án, và các sản phẩm phát triển trên nền tảng Windows/.NET, từ cuối năm 2013 FPT IS đã mạnh dạn đầu tư nghiên cứu và xây dựng phiên bản FPT.eGOV trên nền tảng Mã nguồn mở. Sản phẩm đáp ứng yêu cầu cho các khách hàng có kinh phí hạn hẹp trong việc mua sắm bản quyền phần mềm nền tảng, điều hành.