Nghiệm thu dự án ITIL v3. cho Bộ Tài chính
Cập nhật 26/11/2009

Ngày 17/11/2009, các cán bộ trung tâm DataCenter (thuộc FPT IS) đã bảo vệ thành công toàn bộ tài liệu triển khai hệ thống hỗ trợ của Bộ Tài chính theo chuẩn ITIL v3. trước Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính.

Nội dung bảo vệ gồm Tài liệu giải pháp tổng thể và Tài liệu giải pháp chi tiết (5 quy trình) để triển khai hệ thống. Bộ Tài Chính đã thống nhất nghiệm thu dự án với sự hài lòng về chất lượng tài liệu của FPT IS. Đây là bước khởi đầu quan trọng cho giai đoạn tiếp theo - Giai đoạn triển khai quy trình đã thiết kế (gồm đào tạo thực hiện, cung cấp thiết bị phần cứng, phần mềm... cho hệ thống). Trong buổi bảo vệ, khách hàng BTC cũng đã đề nghị FPT IS chuẩn bị các bước để tiếp tục giai đoạn sau dự kiến sẽ được tiến hành vào năm 2010.


ITIL (IT Infrastructure Library) là bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng Quy trình Cung cấp và Quản trị dịch vụ CNTT. Bộ tài liệu này được sử dụng để xây dựng nền tảng cơ bản và áp dụng một cách bài bản việc quản trị dịch vụ CNTT. ITIL được xây dựng bởi Văn phòng thương mại Anh (Office of Government Commerce  (OGC), được thừa nhận và sử dụng phổ biến trên toàn thế giới là một chuẩn mực thực tiễn (Best practices and de-facto Standard) trong việc cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin. ITIL cũng là cơ sở để tổ chức tiêu chuẩn chất lượng ISO xây dựng tiêu chuẩn ISO 20000 về Quản trị dịch vụ CNTT.

Anh Nguyễn Mạnh Cường, cán bộ của FPT IS là người Việt Nam đầu tiên sở hữu chứng chỉ ITIL Service Manager