Nghiệm thu dự án FPT.iHRP ngân hàng Nam Á
Cập nhật 28/07/2011

Ngày 20/7 vừa qua, ngân hàng Nam Á đã chính thức đưa chương trình quản lý Nhân sự - Tiền lương (FPT.iHRP) vào sử dụng sau hơn 1 tháng tiến hành chạy thử nghiệm. Các phân hệ Nam Á triển khai gồm: Nhân sự, Tuyển dụng, Chấm công, Đào tạo, Lương, Bảo hiểm, Đánh giá, Website khai thác thông tin.

Trước khi đưa phần mềm quản lý vào ứng dụng, công tác nhân sự của ngân hàng Nam Á hoàn toàn được thực hiện thủ công trên Excel. Việc quản lý trên 2000 nhân viên phân tán ở các chi nhánh, trụ sở gặp nhiều khó khăn và đòi hỏi nhiều nguồn lực đảm trách.

Việc ứng dụng thành công phần mềm FPT.iHRP đã giúp ngân hàng Nam Á quản lý tập trung thông tin, tự động hóa các quy trình nhân sự để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ nhân sự. Không những thế, phần mềm còn giúp Nam Á có cái nhìn tổng thể về nguồn nhân lực của đơn vị để có các chính sách quản lý nguồn nhân lực kịp thời và hợp lý, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của ngân hàng.