Nghiệm thu dự án Chứng khoán phái sinh VSD
Cập nhật 06/02/2017

Dự án Thiết kế thi công, cung cấp và xây lắp hệ thống phần mềm bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã được FPT IS nghiệm thu đúng hạn.

Dự án góp phần cung cấp và triển khai cho khách hàng hệ thống phần mềm để sẵn sàng vận hành thị trường tài chính mới - thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh bên cạnh thị trường cổ phiếu giao ngay và thị trường trái phiếu hiện có.

Đây là nghiệp vụ mới lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam nên đòi hỏi đội dự án phải tự tìm hiểu, nghiên cứu và trao đổi với khách hàng. Dự án có thầu phụ triển khai là đối tác nước ngoài nên trong quá trình làm việc, đội dự án vừa thực hiện kiểm thử, thẩm định chất lượng vừa phải làm cầu nối giữa người dùng cuối (khách hàng) với đối tác triển khai.

Ngày 21/7/2015, Bộ Tài chính đã có văn bản số 448/TB-BTC giao cho Sở GDCK Hà Nội (HNX) tổ chức triển khai hoạt động giao dịch của TTCK phái sinh, giao cho VSD thực hiện bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HNX và VSD đã tổ chức công bố mô hình và kế hoạch phát triển hệ thống giao dịch và bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh nhằm giúp các thành viên thị trường nắm bắt được mô hình và lộ trình triển khai hệ thống.

HNX và VSD đã lựa chọn FPT IS là nhà thầu chính và Tập đoàn các Sở giao dịch chứng khoán toàn cầu (GMEX) là đơn vị cung cấp giải pháp cho hai hệ thống này.