Nâng cấp hệ thống kiểm toán nội bộ cho KBNN: Nghiệm thu UAT trước 2 tháng
Cập nhật 12/12/2016

Ký kết ngày 25/8/2016, hợp đồng Nâng cấp hệ thống Kế toán nội bộ (KTNB) cho Kho bạc Nhà nước (KBNN) dự kiến triển khai trong 9 tháng, hoàn thành UAT vào tháng 01/2017. Tuy nhiên, đội dự án FPT IS đã gấp rút triển khai và nghiệm thu kiểm thử mức người dùng (UAT – User Acceptance Test) vào tháng 11/2016, vượt kế hoạch 2 tháng. 

Đội dự án cũng vừa hoàn thành triển khai thí điểm và đang tiếp tục làm thủ tục nghiệm thu. Việc cán các mốc triển khai sớm hơn so với dự kiến giúp đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp thiết của các cán bộ tài vụ KBNN trên toàn quốc. Với tiến độ hiện tại, các cán bộ KBNN sẽ có thể sử dụng hệ thống để tính thuế TNCN vào tháng 3/2017 thay vì phải tự tính bằng các công cụ khác mất nhiều thời gian và dễ sai sót như trước đây.

Dự án giúp khách hàng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ mới phát sinh sau khi chuyển đổi mô hình quản lý từ phân tán sang hạch toán tập trung tại tỉnh (theo Thông tư, quyết định mới của Bộ Tài chính). Hệ thống mới nâng cấp một số chức năng bao gồm: tính lương, tính bổ sung thu nhập, quyết toán thuế TNCN và một số yêu cầu nghiệp vụ về quản lý tài chính.