Khai trương ứng dụng Quản lý Thuế thu nhập Cá nhân (PIT)
Cập nhật 26/11/2009

Sau một năm triển khai, ngày 20/11, dự án Quản lý Thuế thu nhập Cá nhân (PIT) đã chính thức tổ chức lễ khai trương ứng dụng tại tầng 6, tòa nhà HITC – Cầu Giấy.

Năm 2008, FIS Tổng thầu dự án “Quản lý thuế thu nhập cá nhân” (PIT) theo hợp đồng ký kết với Tổng Cục Thuế nhằm giúp Nhà nước quản lý khoảng 13 – 15 triệu đối tượng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong diện nộp thuế.

Năm 2008, FPT IS Tổng thầu dự án “Quản lý thuế thu nhập cá nhân” (PIT) theo hợp đồng ký kết với Tổng Cục Thuế nhằm giúp Nhà nước quản lý khoảng 13 – 15 triệu đối tượng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong diện nộp thuế. Đây là phần mềm quản lý số lượng đối tượng lớn nhất từ trước đến nay của khu vực Đông Nam Á, cũng là dự án phần mềm và dịch vụ có giá trị lớn nhất mà FPT từng thực hiện, với tổng giá trị 255 tỷ đồng (tương đương 15,5 triệu USD).


Trong buổi lễ, Đội dự án đã trình bày tiến độ và đưa ra kế hoạch tổng thể của dự án với các mốc chính trong giai đoạn tiếp theo. Sau đó nhóm Lập trình đã trình bày demo một số chức năng của hệ thống trong tổng số 105 chức năng của Đăng ký thuế, Xử lý tờ khai, Kế toán thuế và Quản lý tuân thủ. Các chức năng đều được cấu hình xong, giao diện và các thông điệp của hệ thống cơ bản đã được dịch ra tiếng Việt.

Như vậy, sau một năm thực hiện, các yêu cầu của người sử dụng đã được thể hiện hoàn toàn vào phần mềm, hệ thống quản lý thuế thu nhập cá nhân trên môi trường SAP và khách hàng có thể thực hiện việc kiểm thử hệ thống. Đây là một mốc quan trọng của dự án, thể hiện khả năng làm chủ một hệ thống phức tạp trong thời gian tương đối ngắn của các kỹ sư phần mềm FPT, cũng là kết quả cho sự nỗ lực của đội dự án FPT IS cùng sự trợ giúp của các chuyên gia đến từ SAP và Accenture.