Hoàn thành FPT.eLearning cho Prudential Việt Nam trước hạn gần 1,5 tháng
Cập nhật 12/12/2016

Hệ thống đào tạo FPT.eLearning do FPT IS triển khai cho Prudential Việt Nam dự kiến được thực hiện từ 20/9/2016 đến 31/12/2016. Tuy nhiên, theo yêu cầu của khách hàng, đội dự án FPT IS đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ và vận hành, nghiệm thu hệ thống vào ngày 18/11/2016, trước thời hạn gần 1,5 tháng.

Prudential sử dụng phần mềm đào tạo bài bản với quy mô khá lớn, đòi hỏi tính năng và bảo mật cao. Vì vậy, FPT IS vừa chú ý nâng cao chất lượng của sản phẩm, vừa đảm bảo triển khai nhanh, đồng thời tích cực phối hợp với khách hàng, nhằm đem lại hiệu quả cho khách hàng.

Phần mềm FPT.eLearning được FPT IS phát triển từ tháng 3/2015. Đến nay, FPT.eLearning không chỉ được ứng dụng nội bộ tại FPT IS và các công ty thành viên của FPT như Đại học FPT và FPT Telecom, mà còn được triển khai cho các khách hàng khác như Tổng công ty Xây dựng Hòa Bình với dịch vụ cho thuê Hệ thống thi và gần đây nhất là hợp đồng với Prudential Việt Nam.