Hoàn thành Cổng thông tin giao thông thông minh cho TP.HCM trong thời gian kỷ lục
Cập nhật 10/01/2017

Trong vòng 2 tuần, đội dự án FPT IS đã gấp rút triển khai và hoàn thành cài đặt cấu hình phần mềm hệ thống Thông tin giao thông tại Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn.

Đây là giải pháp do FPT IS nghiên cứu và phát triển, là một cấu phần quan trọng trong hệ thống giao thông thông minh, có khả năng ứng dụng cho tất cả các thành phố với quy mô lớn nhỏ khác nhau tại Việt Nam, và mở rộng ra các nước khác trong khu vực.