Tại Tp. HCM, FPT IS cũng vừa khởi động 2 dự án FPT.iHRP cho khách hàng: Công ty Sapporo Việt Nam  và Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Việc liên tiếp ký hợp đồng với các khách hàng trong và ngoài nước khẳng định uy tín chất lượng sản phẩm của FPT IS trong lĩnh vực phần mềm nhân sự.