FPT.iHRP tiếp tục khẳng định uy tín
Cập nhật 12/04/2012

Tuần qua, FPT IS đã ký 2 hợp đồng cung cấp sản phẩm "Phần mềm Quản lý Tổng thể nguồn nhân lực - FPT.iHRP" cho Công ty Cổ phần Traphaco và Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN). Dự án với công ty VTN đã được khởi động ngay trong tuần và dự án với công ty Traphaco sẽ được khởi động vào ngày 16/4 sắp tới.

Tại Tp. HCM, FPT IS cũng vừa khởi động 2 dự án FPT.iHRP cho khách hàng: Công ty Sapporo Việt Nam  và Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Việc liên tiếp ký hợp đồng với các khách hàng trong và ngoài nước khẳng định uy tín chất lượng sản phẩm của FPT IS trong lĩnh vực phần mềm nhân sự.