FPT IS và Moody’s Analytics chính thức hợp tác nhằm hỗ trợ ngân hàng triển khai Basel II
Cập nhật 29/05/2017
Vào ngày 24/05/2017, FPT IS và Moody’s Analytics cùng phối hợp tổ chức hội thảo “Tuân thủ các tiêu chuẩn về vốn và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh” tại khách sạn Melia Hà Nội. 
Buổi hội thảo có sự tham dự của gần 40 lãnh đạo cấp cao và quản lý khối quản trị rủi ro từ các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn tại Việt Nam. Sự kiện cũng đánh dấu mối quan hệ hợp tác chính thức giữa FPT IS và Moody’s Analytics – một đơn vị thuộc Tập đoàn Moody’s.
 
Moody's
 
Buổi hội thảo tập trung giới thiệu các giải pháp nhằm hỗ trợ các ngân hàng triển khai hiệp ước Basel II (phiên bản thứ 2 của Ủy ban Basel về giám sát Ngân hàng Thế giới). Theo thông tư 41/2106/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với Ngân hàng và các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước ban hành, từ 1/1/2020, toàn bộ ngân hàng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam sẽ phải áp dụng chuẩn Basel II. 
 
Để hỗ trợ các ngân hàng triển khai Basel II một cách hiệu quả nhất, FPT IS tiên phong đưa các giải pháp của Moody’s Analytics vào thị trường Việt Nam, giúp các ngân hàng xây dựng hệ thống quản lý thông tin vững mạnh khi triển khai theo chuẩn về vốn và quản lý rủi ro mà Hiệp ước Basel II đưa ra.
 
Theo các chuyên gia Moody’s Analytics, nền móng cơ bản cho việc triển khai Basel II chính là chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, làm giàu và làm sạch dữ liệu đã được kiểm toán, từ đó có thể khai thác chính xác và tính toán vốn theo đúng các tiêu chuẩn mà Basel 2 quy định. Vì vậy, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ phù hợp là rất quan trọng.
 
Dưới góc nhìn của đơn vị triển khai có 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng, FPT IS cũng đưa ra đề xuất phương án hợp tác 3 bên bao gồm: Ngân hàng là trung tâm, đơn vị tư vấn bên ngoài và đơn vị triển khai về công nghệ. Sự hợp tác này cần triển khai ngay từ bước đầu tiên khi ngân hàng bắt đầu cho việc triển khai Basel II để tránh khỏi sự lúng túng cũng như tối ưu hóa chi phí đầu tư.