FPT IS triển khai phần mềm kế toán cho Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn
Cập nhật 15/09/2011

Ngày 12/9/2011, FPT IS đã nhận được thông báo trúng gói thầu "Trang bị hệ thống phần mềm kế toán" giai đoạn 1 cho Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.

Hợp đồng sẽ được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký, do chi nhánh tại Tp. HCM của Công ty Dịch vụ ERP FPT (FPT IS ERP) tư vấn giải pháp và triển khai.