Hợp đồng sẽ được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký, do chi nhánh tại Tp. HCM của Công ty Dịch vụ ERP FPT (FPT IS ERP) tư vấn giải pháp và triển khai.