FPT IS nhận kỷ niệm chương VNISA
Cập nhật 29/11/2010

Tại Hội thảo-Triển lãm Ngày an toàn thông tin Việt Nam năm 2010 với chủ đề "Quy hoạch An toàn thông tin số Quốc gia - Con đường phía trước" được tổ chức ngày 23/11/2010 tại Hà Nội, FPT IS đã nhận kỷ niệm chương nhà tài trợ do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng trao tặng.

Hội thảo do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) và Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đồng tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây là sự kiện thường niên và được tổ chức lần thứ 3 ở quy mô quốc gia, tại hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.