FPT IS ký hợp đồng với Ngân hàng Gia Định
Cập nhật 29/09/2011

Sau một thời gian đàm phán, thương thảo các điều khoản, ngày 26/9/2011, FPT IS đã ký 2 hợp đồng với Ngân Hàng TMCP Gia Định.

Đó là hợp đồng cung cấp phần cứng và phần mềm phục vụ Hệ Thống Ngân hàng lõi được triển khai trong vòng 90 ngày và hợp đồng Cung cấp bản quyền phần mềm Oracle và dịch vụ hỗ trợ kèm theo phục vụ hệ thống Ngân hàng lõi hoàn thành trước ngày 31/11/2011.

Đây là 2 hợp đồng được ký sau khi FIS Bank nhận được thông báo trúng gói thầu "mua sắm thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hệ thống Ngân hàng lõi (Core banking)" vào cuối tháng 8 vừa qua.