FPT IS khởi động dự án Data Warehouse
Cập nhật 31/05/2017

Vào ngày 22/05/2017, dự án Nâng cấp kiến trúc kho cơ sở dữ liệu ngành Thuế và hệ thống khai thác dữ liệu, tổng hợp báo cáo phục vụ công tác quản lý thuế (DWH) đã được khởi động tại Văn phòng Tổng cục Thuế  tại Hà Nội. 

DWH là dự án quan trọng của ngành Thuế, được Ban Lãnh đạo hai bên đặc biệt quan tâm. Hiện FPT IS đang tập trung nguồn lực cho dự án để đảm bảo việc triển khai đúng tiến độ, chất lượng và thành công.

Theo kế hoạch, dự án sẽ phải hoàn thành giai đoạn thiết kế thi công vào ngày 27/06/2017 và hoàn thành triển khai vào đầu tháng 03/2018.

Hệ thống sẽ đáp ứng nhu cầu khai thác của công tác nghiệp vụ Thuế hiện nay, đảm bảo cho việc đón đầu những nghiệp vụ mới trong việc phân tích, dự báo của công tác Quản lý thuế hiện đại, giúp ngành Thuế theo kịp với tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế