FPT IS có thêm chứng chỉ PMP thứ 6
Cập nhật 05/06/2017

Ngày 25/05/2017, thêm một chuyên gia của FPT IS đã vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ PMP (Project Management Professional) được cấp bởi  PMI (Project Management Institute) của Hoa Kỳ, mang lại chứng chỉ PMP thứ 6 cho FPT IS. 

Chứng chỉ PMP giúp FPT IS bổ sung năng lực trong quá trình tham gia đấu thầu các dự án trong nước và quốc tế, đồng thời, là nền tảng để FPT IS tiếp tục nâng cao chất lượng triển khai các dự án lớn cho khách hàng.

Chứng chỉ PMP được xem như một chứng chỉ cốt lõi “gối đầu giường” của những nhà quản lý dự án. Người đạt chứng chỉ này được công nhận có tri thức và kỹ năng để thay đổi những cách làm không hiệu quả, nâng cao khả năng thành công của dự án; có khả năng dẫn dắt, quản lý nhóm nhằm thực hiện dự án, chuyển giao kết quả đáp ứng theo yêu cầu ràng buộc của dự án; có khả năng quản lý những dự án lớn, thí dụ các dự án có ngân sách tính bằng đơn vị triệu USD trở lên hay nhóm thực hiện dự án hơn 200 người làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau.

Để đạt được chứng chỉ danh giá này, chuyên gia của FPT IS phải có số số giờ kinh nghiệm thực tế rất lớn, có quá trình dài đầu tư nghiên cứu, và phải hoàn thành bài thi kéo dài 4h tại Việt Nam.  

FPT IS hiện đang sở hữu hơn 2000 chứng chỉ CNTT của các hãng công nghệ hàng đầu thế giới như Cisco, Microsoft, IBM, HP…