Duy trì thành công các chứng chỉ đối tác với IBM
Cập nhật 10/01/2017

Những chứng chỉ IBM này được đánh giá có độ khó cao và là yếu tố quan trọng cho phép FPT IS cung cấp giải pháp Big Data, Analytics của IBM trong những dự án năm 2017.

Các chứng chỉ công nghệ vừa đạt đều thuộc lĩnh vực Data Analytics trong nhóm phần mềm “Advanced Analytics” và “Information Integration and Governance”. Đây là những lĩnh vực được FPT IS định hướng kinh doanh ở các năm tiếp theo cũng như nằm trong cam kết hợp tác cùng IBM.